Que Hàn PP

Que Hàn PP

Liên hệ 0941.877.228
  • Mô tả:
Các Loại Sản Phẩm :
 
 
 
Que hàn PP trắng ( 3*5 tam giác )
Que hàn PP trắng ( 3*5 liền 2 )
Que hàn PP xám ( 3*5 tam giác )
Que hàn PP xám ( 3*5 liền 2 )
Que hàn PP xám cuộn                                                                                          Que Hàn PP Xám Cuộn 

                                                                                       Que hàn PP trắng Tam Giác
                                                                                Quy cách , thông số kỹ thuật .

 
 
 
 Que hàn PP trắng ( 3*5 tam giác )              
                             3mm x 1200mm            
 Que hàn PP trắng ( 3*5 liền 2 )
                              3mm x 1200mm       
 Que hàn PP xám ( 3*5 tam giác )
                              3mm x 1200mm       
 Que hàn PP xám ( 3*5 liền 2 )
                              3mm x 1200mm       
 Que hàn PP xám cuộn 
                                      4*6mm
 


Logo

Top